Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V11 điểm chuẩn các ngành và trường khối V11

Khối V11 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Trung Vẽ mĩ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V11:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 18 Vẽ mỹ thuật hệ số 2
2 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 20