Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V10 điểm chuẩn các ngành và trường khối V10

Khối V10 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Pháp Vẽ mĩ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V10:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580101_02 Kiến trúc V00, V02, V10 16.5 chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ
2 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 18 Vẽ mỹ thuật hệ số 2
3 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580101_01 Kiến trúc V00, V02, V10 19 chuyên ngành: Kiến trúc nội thất
4 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580101 Kiến trúc V00, V02, V10 19.5
5 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 20