Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V08 điểm chuẩn các ngành và trường khối V08

Khối V08 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Nga Vẽ mĩ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V08: