Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V07 điểm chuẩn các ngành và trường khối V07

Khối V07 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Đức Vẽ mĩ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V07: