Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V05 điểm chuẩn các ngành và trường khối V05

Khối V05 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Vật lí và Vẽ mĩ thuật . Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V05: