Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V04 điểm chuẩn các ngành và trường khối V04

Khối V04 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Vật lí Vẽ mĩ thuật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V04:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7580101D Kiến trúc V03, V05, V04, V06 20.33 Đại trà