Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V03 điểm chuẩn các ngành và trường khối V03

Khối V03 bao gồm 3 môn thi: Vẽ mĩ thuật, Toán và Hóa học. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V03: