Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối V02 điểm chuẩn các ngành và trường khối V02

Khối V02 bao gồm 3 môn thi: Vẽ mĩ thuật, Toán và Tiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối V02: