Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối T06 điểm chuẩn các ngành và trường khối T06

STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đồng Tháp 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T05, T06, T07 22 NK TDTT X2