Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R26 điểm chuẩn các ngành và trường khối R26

Khối R26 bao gồm 3 môn thi: Tiếng anh miễn, Văn Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R26:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 Quan hệ quốc tế R26 31.65 chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)