Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R25 điểm chuẩn các ngành và trường khối R25

Khối R25 bao gồm 3 môn thi: Tiếng anh miễn, Văn và Khoa học tự nhiên. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R25:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 Quan hệ quốc tế R25 30.7 chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 Truyền thông quốc tế R25 31.75
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 Quan hệ công chúng R25 33 chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 615 Quan hệ công chúng R25 33.75 chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp