Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R24 điểm chuẩn các ngành và trường khối R24

Khối R24 bao gồm 3 môn thi: Tiếng Anh miễn, Ngữ Văn Toán. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R24:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 Quan hệ quốc tế R24 30.2 chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 610 Quan hệ quốc tế R24 30.25 chuyên ngành Thông tin đối ngoại
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 Quan hệ quốc tế R24 31.15 chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 Truyền thông quốc tế R24 31.5
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 Quan hệ công chúng R24 32.5 chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 615 Quan hệ công chúng R24 33.25 chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp