Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R21 điểm chuẩn các ngành và trường khối R21

Khối R21 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hìnhTiếng anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R21:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 606 Báo chí R21, R12 16.5 chuyên ngành Quay phim truyền hình