Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R20 điểm chuẩn các ngành và trường khối R20

Khối R20 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí và Tiếng anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R20:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 603 Báo chí R20, R08 21.2 chuyên ngành Ảnh báo chí