Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R19 điểm chuẩn các ngành và trường khối R19

Khối R19 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí và Tiếng anh miễn. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R19:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 609 Báo chí R19, R05 20.1 chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 602 Báo chí R19, R05 20.4 chuyên ngành Báo in
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 608 Báo chí R19, R05 20.5 chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 604 Báo chí R19, R05 20.75 chuyên ngành Báo phát thanh
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 607 Báo chí R19, R05 21 chuyên ngành Báo mạng điện tử
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 605 Báo chí R19, R05 22.75 chuyên ngành Báo truyền hình