Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R18 điểm chuẩn các ngành và trường khối R18

Khối R18 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình và Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R18:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 606 Báo chí R18 16.25 chuyên ngành Quay phim truyền hình