Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R17 điểm chuẩn các ngành và trường khối R17

Khối R17 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu ảnh báo chí và Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R17:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 603 Báo chí R17 21.7 chuyên ngành Ảnh báo chí