Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R16 điểm chuẩn các ngành và trường khối R16

Khối R16 bao gồm 3 môn thi: Ngữ vănNăng khiếu báo chí và Khoa học xã hội. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R16:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 609 Báo chí R16 21.35 chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 608 Báo chí R16 21.75 chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 602 Báo chí R16 22.15 chuyên ngành Báo in
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 604 Báo chí R16 22.5 chuyên ngành Báo phát thanh
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 607 Báo chí R16 23 chuyên ngành Báo mạng điện tử
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 605 Báo chí R16 24 chuyên ngành Báo truyền hình