Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R15 điểm chuẩn các ngành và trường khối R15

Khối R15 bao gồm 3 môn thi: Ngữ vănNăng khiếu báo chí Toán. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R15:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 608 Báo chí R15 19.25 chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 602 Báo chí R15 19.65 chuyên ngành Báo in
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 604 Báo chí R15 20 chuyên ngành Báo phát thanh
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 607 Báo chí R15 20.5 chuyên ngành Báo mạng điện tử
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 605 Báo chí R15 22 chuyên ngành Báo truyền hình