Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R08 điểm chuẩn các ngành và trường khối R08

Khối R08 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Ảnh báo chí (R08). Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R08:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 603 Báo chí R20, R08 21.2 chuyên ngành Ảnh báo chí