Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R07 điểm chuẩn các ngành và trường khối R07

Khối R07 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu ảnh báo chíToán. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R07:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 603 Báo chí R07 0