Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối MN3 điểm chuẩn các ngành và trường khối MN3

Khối MN3 bao gồm 3 môn thi: Văn, Khoa học XH Năng khiếu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối MN3:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công nghệ Đông Á 7140202 Giáo dục Tiểu học MN1, MN2, MN3, MN4 18
2 Đại Học Công nghệ Đông Á 7140201 Giáo dục Mầm non MN1, MN2, MN3, MN4 18