Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M13 điểm chuẩn các ngành và trường khối M13

Khối M13 bao gồm 3 môn thi: Toán, Sinh học Năng khiếu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M13:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tây Bắc 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M05, M07, M13 16 Môn năng khiếu > =6
2 Đại Học Tây Bắc 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05, M07, M13 18 Môn năng khiếu > =6.5
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M10, M11, M13 26