Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M10 điểm chuẩn các ngành và trường khối M10

Khối M10 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Anh và Năng khiếu 1. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M10: