Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối M04 điểm chuẩn các ngành và trường khối M04

Khối M04 bao gồm 3 môn thi: Toán, Đọc kể diễn cảm Hát – Múa. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối M04:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7580101 Kiến trúc M02, M04, V00, V01 15
2 Đại Học Công nghệ Đông Á 7580101 Kiến trúc V00, V01, M02, M04 18