Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối K01 điểm chuẩn các ngành và trường khối K01

Khối K01 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Anh Tin học. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối K01:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hùng Vương 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, K01 14
2 Đại Học Đại Nam 7480201 Công nghệ thông tin A00, A10, D84, K01 15