Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối H04 điểm chuẩn các ngành và trường khối H04

Khối H04 bao gồm 3 môn thi: Toán, Tiếng Anh và Vẽ năng khiếu. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối H04: