Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D98 điểm chuẩn các ngành và trường khối D98

Khối D98 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học XH Tiếng Đức. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D98: