Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D95 điểm chuẩn các ngành và trường khối D95

Khối D95 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học TN Tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D95: