Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D93 điểm chuẩn các ngành và trường khối D93

Khối D93 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học tự nhiên Tiếng Nga. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D93: