Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D92 điểm chuẩn các ngành và trường khối D92

Khối D92 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học TN và Tiếng Đức. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D92: