Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D82 điểm chuẩn các ngành và trường khối D82

Khối D82 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội và Tiếng Pháp. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D82: