Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D80 điểm chuẩn các ngành và trường khối D80

Khối D80 bao gồm 3 môn thi: Toán, Giáo dục công dân Tiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D80: