Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D71 điểm chuẩn các ngành và trường khối D71

Khối D71 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Giáo dục công dân và tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D71:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Sao Đỏ 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D15, D66, D71 14.5
2 Đại Học Đại Nam 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D09, D65, D71 15
3 Đại học Sao Đỏ 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D15, D66, D71 18 21 ( ĐTB 3 môn theo kết quả lớp 12)