Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D65 điểm chuẩn các ngành và trường khối D65

Khối D65 bao gồm 3 môn thi:Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Trung . Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D65:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đại Nam 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D09, D65, D71 15
2 Đại Học Trà Vinh 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D40, D65 15