Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D63 điểm chuẩn các ngành và trường khối D63

Khối D63 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sửTiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D63:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Trãi 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01, C00, D01, D63 18.5