Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D62 điểm chuẩn các ngành và trường khối D62

Khối D62 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sửTiếng Nga. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D62:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7760101B Công tác xã hội D14, D64, D62 16
2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140218D Sư phạm Lịch sử D14, D64, D62 18.05 Sư phạm Lịch Sử