Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D55 điểm chuẩn các ngành và trường khối D55

Khối D55 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Vật líTiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D55:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tôn Đức Thắng 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D11, D55 31 Chuyên Ngành Trung - Anh
2 Đại Học Tôn Đức Thắng 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D11, D55 31