Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D39 điểm chuẩn các ngành và trường khối D39

Khối D39 bao gồm 3 môn thi: Toán, Lịch sử Tiếng Pháp. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D39:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Trà Vinh 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03, D39, D64 15