Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D23 điểm chuẩn các ngành và trường khối D23

Khối D23 bao gồm 3 môn thi: Toán, Hóa học và Tiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D23: