Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D21 điểm chuẩn các ngành và trường khối D21

Khối D21 bao gồm 3 môn thi: Toán, Hóa học và Tiếng Đức. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D21: