Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D19 điểm chuẩn các ngành và trường khối D19

Khối D19 bao gồm 3 môn thi: Toán, Địa lí và Tiếng Pháp. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D19: