Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối D18 điểm chuẩn các ngành và trường khối D18

Khối D18 bao gồm 3 môn thi: Toán, Địa lí và Tiếng Nhật. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D18: