Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C24 điểm chuẩn các ngành và trường khối C24

Khối C24 bao gồm 3 môn thi: Văn, Khoa học xã hội, Vật lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C24:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Thủ Dầu Một 7310501 Địa lý học A07, C00, C24, D15 14
2 Đại học Thủ Dầu Một 7310501 Địa lý học A07, C00, C24, D15 18