Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C199 điểm chuẩn các ngành và trường khối C199

STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7310205 Quản lý nhà nước A00, C199, D66 13.25