Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C17 điểm chuẩn các ngành và trường khối C17

Khối C17 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Hóa học Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C17: