Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C13 điểm chuẩn các ngành và trường khối C13

Khối c13 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Sinh học Địa lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C13: