Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C09 điểm chuẩn các ngành và trường khối C09

Khối C09 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Vật lí và Địa lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C09: