Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối C03 điểm chuẩn các ngành và trường khối C03

Khối C03 bao gồm 3 môn thi: Ngữ vănToán và Lịch sử. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C03:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, C03 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
2 Đại Học Hồng Đức 7140217 Sư phạm Ngữ văn D01, C00, C04, C03 0 Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên.
Chương trình chất lượng cao
3 Đại Học Thành Đông 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00, A04, C03, D01 13
4 Đại Học Thành Đông 7480201 Công nghệ thông tin A00, C03, D01, D90 13
5 Đại Học Thành Đông 7310205 Quản lý nhà nước A00, C00, C03, C04 13
6 Đại Học Thành Đông 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A04, C03, D01 13
7 Đại Học Thành Đông 7850103 Quản lý đất đai A00, A04, C03, D01 13
8 Đại Học Thành Đông 7310201 Chính trị học A00, C00, C03, C04 13
9 Đại Học Thành Đông 7380107 Luật A00, B00, C03, B02 13 Luật kinh tế
10 Đại Học Thành Đông 7340301 Kế toán A00, A04, C03, D01 13