Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối A15 điểm chuẩn các ngành và trường khối A15

Khối A15 bao gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học tự nhiên Địa lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối A15:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công nghệ Đông Á 7310401 Tâm lý học C00, D01, A15, C16 14